Ga naar de inhoud

Wie is Jaap Fijnvandraat uit Eindhoven?

Begaafd wiskundige en toegewijd werker voor de Vergadering van gelovigen 

jaap_eindhJaap (Jacob Gerrit, genealogische code: XII t) werd op 23 augustus 1957 te Vrouwenparochie (Friesland) geboren als oudste zoon van Jaap en Gré uit Leeuwarden (Jacob Gerrit Fijnvandraat, XI o, 1925- 2012 en Grietje Hindertje Wilts, 1931-2006). Toen Jaap vier jaar oud was verhuisde het gezin naar Leeuwarden, waar Jaap opgroeide en naar school ging. Hij doorliep daar het Chr. Gymnasium en bleek weinig moeite te hebben met de exacte vakken (wiskunde, natuur- en scheikunde). Zijn talent voor wiskunde – kennelijk geërfd van zowel zijn vader, die een tijd leraar wiskunde is geweest, als van zijn moeder, die op de HBS hoge cijfers voor dit vak haalde – was zo groot dat hij in het jaar van zijn eindexamen (1975) een van de beste wiskundeleerlingen in Nederland bleek en werd geselecteerd voor deelname aan de Inter-nationale Wiskunde Olympiade in Burgas (Bulgarije). Het was geen wonder dat Jaap wiskunde ging studeren. Hij koos voor de Rijksuniversiteit Groningen, die de studierichting technische mechanica bood en bovendien vanuit Leeuwarden met de trein te bereizen was. Hij studeerde in vijf jaar af in deze richting en verwierf daar-mee op 22-jarige leeftijd zijn ingenieurstitel.

Op 5 mei 1980 trad hij in dienst bij het wereldbefaamde NatLab van Philips in Eindhoven en begon zijn industrieel-wiskundige loopbaan, die nu al 32 jaar duurt. In diezelfde maand trouwde hij met Linda Brouwer; uit dit huwelijk werden drie zoons en een dochter geboren, die echter tot dusver geen van allen duidelijke tekenen van de wiskundige gave van hun vader hebben getoond. Jaap werkte 25 jaar in het NatLab aan het wiskundig modelleren en simuleren van technische zaken zoals videokoppen, megachips e.d. en bouwde aan de computerinfra-structuur van het NatLab en aan software tools voor het ontwerpen van halfgeleidercircuits. In 2005 maakte hij een overstap van het NatLab naar Philips’ Lighting Divisie, waar hij aan wiskundige simulaties van circuits en systemen voor verlichtinginstallaties werkt. Jaap en Linda woonden sinds 1980 op een reeks adressen in Eindhoven, de laatste drie jaren in hun ‘toekomstbestendige’ (alle belangrijke vertrekken op begane grond) en moderne woning in de wijk Meerhoven, even ten zuiden van Luchthaven Eindhoven.

Naast zijn beroep als toegepast wiskundige besteedt Jaap in toenemende mate veel tijd en aandacht aan zijn nevenfunctie als toegewijd werker in de Vergadering van gelovigen. Deze elkaar ‘broeders’ noemende mensen willen een levende groep volgelingen van Jezus Christus vormen met sterke oriëntatie op de Bijbel, maar bewust geen institutioneel kerkgenootschap met een kerkorde, geloofsbelijdenis en predikanten of priesters. De ‘Vergadering’ in Eindhoven bestaat nu ongeveer 90 jaar en Jaap is er heel actief, onder meer in het jeugdwerk, bij het geven van alphacursussen (kennismaking met het christelijk geloof), Bijbelonderwijs en in verschillende organisatorische functies. Bij deze cursussen en onderwijsactiviteiten toont hij bekwaamheden, die ook zijn vader Jaap in sterke mate had. Om meer tijd voor de ‘Vergadering’ beschikbaar te kunnen maken, heeft Jaap in 1998 zijn volledige baan bij Philips in een 80% functie omgezet. Als het werk voor de ‘Vergadering’ en voor Philips hem nog wat tijd overlaat, besteedt Jaap die graag aan zijn hobby muziek spelen, op de piano of basgitaar. Jaap is al vanaf de oprichting lid van onze familievereniging. Hij stelt er belang in te weten wie zijn achternaamgenoten zijn, zeker als hij er toevallig mee te maken krijgt. Hij vindt het ook interessant meer over hen te weten te komen. De familiedagen hebben echter niet altijd de prioriteit boven zijn werk voor de ‘Vergadering’ en om deze reden heeft hij deze de laatste tijd niet altijd meegemaakt. Verder mist hij de geschiedkundige gedrevenheid van zijn vader om onderzoek te doen naar het verleden van de familie en de leden daarvan. Bij zijn broer en zusters leeft dit laatste ook niet sterk. Wellicht zijn mede daardoor de papieren van zijn vader op familiegebied helaas niet bewaard gebleven voor het verenigingsarchief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *