Ga naar de inhoud

Wie is Barbera Fijn van Draat?

barbaraEen afspraak voor een vraaggesprek met Barbera is niet zomaar gemaakt: ze heeft een volle agenda met naast haar werk veel reizen en vergaderingen. Het lukte om haar op een dag in juni tussen twee reizen door op te zoeken in haar gezellige en karakteristieke huis in Apeldoorn, een monument uit 1901.

Bij het verwelkomen van uw verslaggever verontschuldigt ze zich voor de vele reisspullen in de gang: ze kwam pas gisteren van een reis terug en gaat morgen alweer weg.Haar huis mag dan naar haar mening niet zo opgeruimd zijn, haar karakter is dat in ieder geval wel, getuige de foto.

Reizen doet Barbera graag en veel, liefst buiten de platgetreden paden. Morgen gaat ze naar Oerol op Terschelling. Het daar op locatie opgevoerde toneel boeit haar sterk. Haar voorliefde voor toneel  past binnen haar passie voor cultuur. Daar doet ze veel aan, niet alleen consumerend maar ook als bestuurslid van culturele organisaties. Zo presenteert ze een radioprogramma over cultuur op de Locale Omroep Apeldoorn. Verder heeft ze als één van de twee burgerleden zitting in de nog steeds door architecten gedomineerde commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit van Apeldoorn (elders bekend als de ‘welstandscommissie’ of ‘schoonheids-commissie’). Bij haar sollicitatie waren, naast haar culturele bagage, enkele van haar sterke punten: een onafhankelijke geest, niet bang een afwijkende mening te geven en deze goed te kunnen beargumenteren.  Van haar beroep is Barbera fysiotherapeute en ze brengt dit vooral in praktijk ten behoeve van ouderen in het kader van psychogeriatrie.

Babera is de jongste dochter van ons vroegere erelid Evert Fijn van Draat (1905-1989), die in 1946 betrokken was bij de oprichting van de Stichting en in 1984 een sleutelrol heeft gespeeld bij de oprichting van onze familievereniging. Barbera’s is getrouwd met Gerrit Jan Visser – ook fysiotherapeut – en ze hebben een dochter. Hun huwelijk in 1979  heeft nog een rol gespeeld bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot de oprichting van onze huidige familievereniging. De notaris die enkele zaken voor dit huwelijk regelde, had het legaat van mej. H.A. Fijn van Draat ‘onder zich’ voor de oude familiestichting, waarvan haar vader Evert toen nog het enige in leven zijnde bestuurslid was. De verbinding was toen gelegd en heeft in 1984/1985 tot de oprichting van de huidige familievereniging geleid (zie kader)

Gedeelte uit de notulen van de Eerste Algemene Vergadering van de Vereniging ”Familiekring FIJN VAN DRAAT” op 1 juni 1985 te Amersfoort:

De voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord en vertelt hoe de totstandkoming van de nieuwe Vereniging in zijn werk is gegaan. Uit een kontakt met het notariaat Kok& Rosen te Apeldoorn bleek dat dit Notariaat sinds het overlijden in 1961 van mej. H.A. Fijn van Draat (op 101-j. leeftijd !), in leven verpleegster en toegewijd lid van de  “oude”  Stichting een legaat onder zich had , groot fl. 500 plus rente ten gunste van de Familiekring FIJN VAN DRAAT. Dit legaat kon het notariaat niet uitkeren omdat er geen bevoegd bestuur meer in leven was van de in 1947 te Harderwijk opgerichte Stichting. Teneinde hieraan tegemoet te komen, heeft de heer Evert Fijn van Draat – hier aanwezig –  de enige nog in leven zijnde Oprichter (applaus!!) in een te zijner huize op 11 februari 1984 gehouden bijeenkomst ‘ons gedrieën’ aangezocht het nieuwe voorlopige bestuur te vormen, waartoe wij ons bereid verklaarden. Daarna trok dhr. Evert FvD zich formeel terug

Ondanks het feit dat haar vader Evert aan de wieg stond van onze vereniging en er erelid van was en dat haar eigen huwelijk toevallig een rol speelde bij de oprichting ervan, werd ze eerst op de familiedag in 2007 te Hilversum lid van onze vereniging. Weinig lijkt echt vanzelfsprekend voor Barbera en ze wil kennelijk zelf tot een beslissing komen.

Barbera heeft speciale herinneringen aan de schrijfster Wijmpje Fijn van Draat. Haar wijmie1vader nam haar als jong meisje mee op bezoek aan haar tante Wijmpje,wijmie2 ook omdat Barbera had gezegd schrijfster te willen worden. Dit is er niet van gekomen, maar Barbera heeft Wijmpje later wel opgezocht in zorgcentrum Theodotion te Laren, die  daar nog altijd grote stapels boeken en tijdschriften las.  Barbera heeft helaas geen boeken van haar, maar wel o.a. de verhalenserie ‘Wees sterk Sabina’ gepubliceerd in het vroegere tijdschrift “

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *