Ga naar de inhoud

Juffrouw Fijn van Draat opnieuw in huize Van Gijn in Dordrecht

Juffrouw Fijn van Draat opnieuw in huize Van Gijn in Dordrecht Op maandag 26 augustus 2013 was een delegatie van de familievereniging aanwezig bij de start van het project Juffrouw Fijn van Draat in de tuin van het museum Van Gijn in Dordrecht. De in historische kostuums gestoken mijnheer en mevrouw Van Gijn heetten hun gasten op deze zomerse middag hartelijk welkom en zij werden vergezeld door al hun personeelsleden met aan het hoofd daarvan de eveneens in historische kleding gestoken mejuffrouw Fijn van Draat.

De naam Fijn van Draat staat sinds 1907 in verbinding met huize Van Gijn omdat toen mejuffrouw Helena Adriana Fijn van Draat als hoofd van de huishouding en gezelschapsdame in dienst trad bij de heer Van Gijn die enkele jaren daarvoor weduwnaar was geworden. Mejuffrouw Fijn van Draat (1861 tot 1962) heeft de heer Van Gijn verzorgd tot zijn overlijden in 1922. De heer Van Gijn was een verwoede verzamelaar van onder andere 19e eeuwse meubelen, serviesgoed, keukengerei, snuisterijen, boeken en speelgoed en deze worden al vele decennia lang in het museum Van Gijn tentoongesteld. Het project Juffrouw Fijn van Draat heeft tot doel inzicht te geven in het leven van alledag rond 1900 in het grote en voorname patriciërshuis aan de Nieuwe Haven in Dordrecht. De medewerkers van het museum hebben zich voor 24 uur in historische kleding gestoken. Zo verbleven zij een dag en een nacht in het huis en zij werden bij al hun doen en laten gevolgd door cameraploegen die het verloop van deze dag op video hebben vastgelegd. In november zal deze video worden gepresenteerd en voor cultureel-educatieve doeleinden worden ingezet. De video zal laten zien hoe de heer en mevrouw Van Gijn hun gasten in de tuin en aan de maaltijd ontvangen, hoe zij zich ter ruste begeven in hun slaapkamers en daarna weer uitgerust ontwaken en hoe hun personeel hen in alles dienstbaar ondersteunt.

De rol van mejuffrouw Fijn van Draat wordt gespeeld door Wyke Sybesma die als junior conservator aan het museum is verbonden. Desgevraagd verklaarde zij dat het haar prima is bevallen om tijdelijk met de naam Fijn van Draat door het leven te gaan en zij vond ook het leuk om enkele naamgenoten op de feestelijke openingsdag van het project te ontmoeten.

Op bijgaande foto ziet u van links naar rechts: Sabine Schaaf – Fijn van Draat uit Papendrecht, Helena Fijn van Draat – Hagen uit Nieuwegein, Alida Fijn van Draat uit Den Haag, Helena Alida Fijn van Draat alias Wyke Sybesma uit Dordrecht en Henk Fijn van Draat uit Nieuwegein. De foto is genomen in de voormalige ontvangkamer van mevrouw Van Gijn. De andere foto’s geven een indruk van het openingsfeest in de tuin van het museum.