Ga naar de inhoud

Everdina Jacoba Fijnvandraat, 1925 – 2020

Op 20 april 2020, kort na het begin van de corona-pandemie, is Everdina Jacoba overleden. Zij was 94 jaar en op dat moment het oudste lid van de familievereniging. Zij verbleef al enkele jaren in zorgcentrum De Wijngaard in Bosch en Duin bij Zeist, maar zij heeft voordien altijd in Amersfoort gewoond. 

Ouderlijk gezin

Eefje werd geboren in een gezin met een bijzondere samenstelling. Haar vader, Wijnand Fijnvandraat, trouwde op 36-jarige leeftijd in 1924  met Margjen Dekker. Zij was de weduwe van zijn oudere broer Johannes Philippus, die in 1923 in de leeftijd van 43 jaar was overleden. Margjen bleef toen achter met een bijna driejarig dochtertje, Zwanida Geertuida. De Mulo-tijd van Eefje viel voor een deel in oorlogstijd en in die periode was zij ook nog eens twee jaar lang ziek vanwege tyfus.  

Het gezin is lange tijd in de samenstelling van vader, moeder en twee halfzusjes bij elkaar gebleven tot moeder Margjen in 1959 is overleden. Nadat hun (stief-) vader in 1977 op 89-jarige leeftijd overleed, bleven de beide halfzussen, destijds 57 en 52 jaar oud, bij elkaar wonen.  Daarbij speelde een belangrijke rol dat Zwanida niet voor zichzelf kon zorgen. Everdina heeft in het gezin altijd een centrale rol gespeeld en haar zorgtaken vervuld naast haar werkzaamheden als secretaresse op het hoofdkantoor van de firma Schuitemaker (de voorloper van C1000 en Jumbo) en als secretaresse/receptioniste in het ziekenhuis “De Lichtenberg” (de voorloper van het Meander Medisch Centrum). 

Tante Eef

Bij de familie in Amersfoort was Everdina Jacoba bekend als Eefje of tante  Eef. Van haar generatie (generatie XI) werden tussen 1913 en 1932 niet minder dan elf achterneven en -nichten in Amersfoort geboren. Deze gezinnen groeiden met elkaar op en woonden soms in dezelfde buurt of zelfs in dezelfde straat. Een bindende factor was ook dat deze gezinnen destijds actief waren in dezelfde geloofsgemeenschap, de Vergadering van gelovigen. De onderlinge band tussen de gezinnen in Amersfoort was zo hecht dat zij ook wel met elkaar op vakantie gingen. Dat gold met name voor het gezin van Johanna Aleida Fijnvandraat (1885 – 1981) die met 

Albertus Buddingh was getrouwd. Op de rouwkaart van Eefje staan de namen van een kleindochter van dit echtpaar met haar man (Wilma en Ad Zoet) en twee zussen van Wilma (Mirjam en Tera). 

Volgens Wilma was haar tante Eef betrokken, attent en bescheiden. Zij onderhield graag contact met familieleden, zoals Netty Broekhuijsen en Betty Botter en ook met de familieleden die uit Indonesië zijn gerepatrieerd. Zij hield van lezen en kruiswoordpuzzels en toen zij meer en meer immobiel en eenzamer werd ook van Tv-kijken. In verband met de in 2020 geldende corona-beperkingen heeft de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden.     


De twee halfzusters:
Tantes Eef (links) en Zwanida
pastedGraphic.png
pastedGraphic_1.png


Tantes Zwanida en  Eef (rechts)                                                                                        Henk, Nieuwegein 

Je kunt geen reactie plaatsen, maar trackbacks en pingbacks zijn beschikbaar.