Ga naar de inhoud

Johan Fijn van Draat uit Harderwijk Koninklijk onderscheiden

Op de ochtend van 29 april van dit jaar bevond uw verslaggever zich niet toevallig bij de ingang van het raadhuis van onze vaderstad Harderwijk. Stemmen hadden hem ingegeven dat er zich wel eens voor de familievereniging belangrijke dingen zouden kunnen voordoen. En ja, al spoedig kwam Johan Fijn van Draat aangebeend, op weg naar ee

koninklijke ondescheiding
koninklijke onderscheiding

n afspraak met een wethouder. De grote drukte in het raadhuis en de aanwezigheid van veel vrienden en bekenden bevreemdde hem wel. Toen bleek dat de wethouder die ochtend geen bestuurlijke gesprekken zou voeren, maar dat in de raadzaal een decoratieplechtigheid werd gehouden, viel het muntje.
Het bleek dat het Hare  Majesteit had behaagd om Johan en nog tien andere Harderwijkers op grond van hun onbaatzuchtige vrijwilligerswerk een Koninklijke Onderscheiding te verlenen. De toespraak bij de benoeming van Johan tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau viel bovengemiddeld lang uit, gezien het grote aantal (10 !) vrijwilligersfuncties:

  • Medeoprichter en bestuurslid Filmhuis Harderwijk en Stichting Filmkring Noordwest Veluwe
  • Voorzitter regionale Samenwerking Maatschappelijk Opbouwwerk de Essenburghgroep
  • Bestuurslid Creatief Centrum Harderwijk
  • Voorzitter Volkuniversiteit Ermelo
  • Medeoprichter en voorzitter lokale radio-omroep HALO
  • Lid Medezeggenschapsraad Koningin Juliana school
  • Lid commissie Rabo Stimuleringsfonds, afd. Harderwijk
  • Bestuurslid en vice-voorzitter Stichting de Hortus
  • Vice-voorzitter Patiëntenraad St-Jansdal ziekenhuis
  • Lid klankbordgroep Mantelzorg

Hierbij beperkte Johan, zo werd nog opgemerkt, zich bij bestuursfuncties niet tot het besturen alleen, maar vervulde hij zo nodig ook uitvoerende taken – iets waarvan uw verslaggever ooit getuige was bij de Hortus  Al eerder werd Johan – als allereerste – tot ‘Harderwijker van het jaar’ benoemd.  Bij de receptie had uw verslaggever het voorrecht onze Johan en zijn zonen namens de familievereniging, te mogen feliciteren met deze meer dan verdiende Koninklijke Onderscheiding!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *