Ga naar de inhoud

Notaris Fein van Draedt

bomm-150x150In de beginjaren van dit Familiemagazine is een bonte reeks verschrijvingen van onze familienaam beschreven. Ook werd toen (jaargang 1992) vermeld dat ene dra Pi Fynvandraet als bibliothecaresse in een Bommelstrip van Marten Toonder figureerde. Kortgeleden ontving uw redacteur een variatie op dit thema: de naam van een notaris(eveneens een intellectueel type!) in een Ollie B. Bommel verhaal. Hierbij de tekening en een deel van het verhaal: Ollie B. Bommel had een krant gekocht en las daarin de advertenties na. ‘ Advertenties zijn belangrijk’ , legde hij Tom
Poes uit ‘Ik voor mij lees die altijd het eerst’. ‘Maar niet ’s nachts‘ zei Tom Poes geeuwend. ‘Halt !’ riep heer Bommel, ‘Ziehier, jonge vriend! Lees zelf! Luister! Kolossaal “Olivier B . Bommel , zonder beroep, verblijfplaats onbekend, wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk te vervoegen bij notaris Fein van Draedt, omdat deze belangrijk nieuws voor hem heeft” Hoe vind je dat ……?’ ‘Hm’ sprak notaris Fein van Draedt ‘indien gij inderdaad heer Bommel, Olivier B., zijt, moet ik u mededelen dat uw oudoom Zebedeus Quirinius Bommel is overleden op zevenenzeventigjarige leeftijd en dat hij u tot zijn erfgenaam heeft benoemd’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *