Ga naar de inhoud

Foto uit eind 19e eeuw van gezin ds. Gijsbert Albertus Fijn van Draat

fvd_scan_portret-1024x631
een familiefoto van het echtpaar Gijsbert Albertus Fijn van Draat

Deze foto en omschrijving  ontving de redactie uit het familiearchief van onze archivaris, Gijs Fijn van Draat  uit Rotterdam.

Het  is  een familiefoto van het echtpaar Gijsbert Albertus  Fijn van Draat – Verhoef  (3 en 4 met hun kinderen, Jacques Arnold (1) , Gijsbert Benjamin (15), Johanna Christina (9). Sophia Wilhelmina Cornelia (8) en Catharina Henriette Marie (6) en enkele  kleinkinderen: Jacomien (5, dochter van de niet op de foto voorkomende zoon Willem), Jan Joost (13), zoon van (1, 17), Gijsbert Albertus Benjamin (11), zoon van (15, 14) en zijn zuster Anna Catherina Clasina Petronella (12), alsmede schoonzonen  en schoondochters. Op de foto  ontbreken hun zonen Willem en Eduard Theodoor, terwijl dochter Helena Sophia Agnes via een portret is gefotografeerd. Voorts is er een tweede portret opgesteld waarvan de afgebeelde persoon op deze foto echter niet zichtbaar is.  Gijsbert Albertus  is de overgrootvader van o.a. de eerste voorzitter van onze vereniging, Jacques Arnold, en van de vorige voorzitter Eduard, alsmede betovergrootvader van onze archivaris/webmaster Gijs uit Rotterdam.

Uit de ontvangen omschrijvingen moet worden geconcludeerd dat de foto is genomen tussen 14 mei 1897  –  de datum van het huwelijk van Cato Fijn van Draat (6) met Martinus Beukenhorst (7) –  en 1 oktober 1899 – de datum van het overlijden van de afgebeelde Sophia Verhoef (4).  Zoon Willem was reeds in 1890 overleden. Waarom Helena (dit is niet onze bekende ‘tante Helena’) via een portret is gefotografeerd terwijl haar man Johan Schreuder wel aanwezig is, is niet bekend, mogelijk was ze op dat ogenblik ziek.  Onbekend is ook  waarom zoon Eduard niet op de foto voorkomt.

De stamvader van deze tak van de familie, Gijsbert Albertus, kijkt ons vastberaden aan.  Hij was  na zijn achteroom  Jan  (VII s)  de eerste in de familie Fijn van Draat die een academische studie ging volgen en wel voor predikant.  Dit was in die tijd voor mensen uit zijn milieu echt bijzonder. Zijn vader Willem was één van de kennelijk vele bakkers in Harderwijk  en behoorde, net als alle directe familieleden (ooms, broers), tot  wat men tegenwoordig  de middenstand zou noemen (schippers, zeilmakers, bakkers, handelaren). Predikanten, daarentegen, behoorden In die tijd tot de notabelen.  Doorleren op het gymnasium en studeren aan een universiteit was een kostbare aangelegenheid: studiefinanciering was er nog niet en na de lagere school moesten kinderen gaan werken om te helpen de kost te verdienen. Zo zal het ook in het gezin van Willem zijn gegaan, maar met uitzondering voor Gijsbert Albertus.  Zijn studie verliep kennelijk zeer snel want hij trad op 24-jarige leeftijd in het huwelijk en een studentenhuwelijk was toen ondenkbaar. Hij ‘stond’ als predikant in Lutten, Zwartsluis en tenslotte in Beesd, waar kort te voren de bekende  Abraham Kuyper predikant was geweest.  Opmerkelijk is dat al Gijsbert’s zonen ook  een academische studie volgden: Willem werd leraar klassieke talen, Jacques Arnold arts,  Gijsbert Benjamin predikant en Eduard Theodoor apotheker.  Vier studerende zonen moeten voor het gezin van Gijsbert een zware financiële  last zijn geweest: predikants-traktementen waren ook in die tijd niet hoog, zeker niet voor een plattelandsgemeente als Beesd. Deze voorliefde voor studeren zette zich grotendeels onder zijn kleinzonen en achterkleinzonen. Gijsbert Albertus begon dus een traditie in zijn tak van onze familie.  Over Jacques Arnold (1)  is in een uitgebreid artikel verschenen in het Familie Magazine 2004.

2 Reacties

  1. Geert C. Hovingh Geert C. Hovingh

    De vrouw van ds. G.A. Fijnvandraat heette Sophia Bastiana Verhoeff.

  2. Liesbeth Schreuder Liesbeth Schreuder

    Het raadsel waarom Lena Fijnvandraat niet life op de foto staat, kan ik oplossen. Zij heeft een aantal miskramen gehad en daarom werd het haar verboden om te reizen, ook niet naar haar ouders in Beesd. Pas na een aantal jaren en nadat zij enkele levende kinderen had gebaard, kon zij haar ouders weer bezoeken. Lena was getrouwd met Jan Schreuder, de broer van mijn overgrootvader. Ik heb deze informatie van hun kleindochter – Sietske Schreuder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *