Ga naar de inhoud

Herinnering aan Jaap Fijn van Draat

jaap_fijnvandraat-150x150Op 31 maart 2012 is een van onze markante naamgenoten, Jaap (Jacob Gerrit) Fijnvandraat,  op 86-jarige leeftijd overleden.

Jaap woonde de laatste jaren weliswaar in Eindhoven maar is onder ons toch vooral bekend als Jaap uit Leeuwaren. Daar heeft hij, samen met zijn in 2006 overleden vrouw Gré Fijnvandraat – Wilts, decennialang gewoond en daar zijn zijn kinderen opgegroeid.

Jaap heeft een belangrijke en doorslaggevende rol gespeeld bij de oprichting van de familievereniging in 1984 en bij het verzamelen van gegevens voor de stamboom van de familie Fijnvandraat/Fijn van Draat. Toen zijn neef  Jaap Fijnvandraat, nu woonachtig in Berkel en Rodenrijs, in 1980 in Den Haag in het huwelijk trad met Hanke, kwam hij tijdens de trouwreceptie zijn verre achter-achter-achter-neef, advocaat Mr. Jacques Arnold Fijn van Draat uit Den Haag, tegen. Uit dat contact is de familievereniging voortgekomen en tijdens de oprichtingsvergadering in 1984 werd Jacques benoemd tot voorzitter en Jaap uit Leeuwarden tot penningmeester. Kort nadien nam Jaap uit Berkel en Rodenrijs het penningmeesterschap over en werd Jaap uit Leeuwarden benoemd tot archivaris. In die hoedanigheid heeft hij veel speurwerk voor de familieverenging verricht. Ook heeft hij interessante familiestukken en –gegevens aan het archief kunnen toevoegen. Verder schreef hij lezenswaardige stukjes in de eerste jaargangen van ons Familiemagazine, onder meer over de herkomst van de naam Fijn van Draat en over de verschillende schrijfwijzen van de familienaam. Trouwe bezoekers van de familiedagen zullen zich herinneren dat Jaap meestal samen met zijn echtgenote gedurende vele jaren de familiedagen heeft bezocht en dat hij de aanwezigen tijdens de ledenvergaderingen met steeds weer nieuw interessante anekdotes uit de familiegeschiedenis heeft onderhouden.

Jaap werd geboren op 30 november 1925 in Amersfoort als tweede en jongste zoon van Jacob Gerrit Fijnvandraat en Elisabeth Henriette Indermauer. Zijn vader was burgerambtenaar bij Defensie en later, na vervroegde pensionering, evangelist en landelijk actief bij de Vergadering van gelovigen. Jaap volgde in de oorlogsjaren een onderwijzersopleiding en was na het vervullen van zijn militaire dienstplicht in de periode 1946-1949, werkzaam bij het Mulo-onderwijs in Apeldoorn, Koudum en Sint Annaparochie. In 1959 nam hij samen met zijn vrouw Gré het besluit om zich full time te wijden aan het werk als evangelist bij de Vergadering van gelovigen. Samen met zijn oudere broer Johan uit Sneek, later ook woonachtig in Leeuwarden, trok hij met een mobiele zaal langs de Friese dorpen, zoals in Fijn van Draat Magazine jaargang 2008, is beschreven. Maar ook elders in het land waren er regelmatig evangelisatiebijeenkomsten waar Jaap het woord heeft gevoerd. Met hulp van een van zijn kleinkinderen heeft hij ook een uitgebreide website onder zijn naam tot ontwikkeling gebracht (www.jaapfijnvandraat.nl). Daar staat onder meer te lezen dat hij nu, na zijn zeer vruchtbare leven niet minder dan 4000 publicaties, brochures, artikelen boeken en bijbelstudies op zijn naam heeft staan.

Ook als familieverenging zijn wij dankbaar voor al het werk dat hij voor onze verenging heeft verricht en wij gedenken zijn naam en persoon met eerbied en respect.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *