Ga naar de inhoud

Wie is Johan Fijn van Draat

johLeden van onze vereniging die de familiedagen wel eens bijwonen zullen Johan uit Leeuwarden (Johannes Philippus, * 1923,  genealo-gische code XIn)  kennen; hij is immers één van de trouwste bezoekers.  Maar weten zij  werkelijk wie Johan is ? Kennen ze zijn bijzondere levensloop of  weten ze waarvoor hij zich nu al 60 jaar volledig inzet ?  Voor alle leden van onze familievereniging volgt hieronder iets meer over het leven en het werk van Johan, zoals opgetekend tijdens een vraaggesprek, dat uw verslaggever eind juli met Johan mocht hebben in zijn mooie appartement in de wijk Camminghaburen van Leeuwarden, waar Johan en zijn vrouw Wil  hem zeer gastvrij ontvingen.

Johan groeide op in Amersfoort; hij nam van zijn vader Jacob Gerrit (1884-1959, burgerambtenaar bij Defensie en na zijn vervroegde pensionering evangelist en landelijk actief in de Vergaderingen van Gelovigen)  diens hobby elektronica over,  toen nog in hoofdzaak  geluidstechniek.  Johan had aanvankelijk niet zoveel op met schoolgaan. Na de lagere school koos hij, tegen het advies van zijn vader, niet voor de HBS maar voor de ambachtsschool. Na drie jaar, op 15- jarige leeftijd, verliet deze om in een fabriek te gaan werken. Dit gaf hem kennelijk niet wat hij verwachtte en op 16-jarige leeftijd koos hij toch voor verdere scholing, maar nu in avondopleiding: eerst voor het toelatingsexamen tot de MTS (vergelijkbaar met de huidige HTS) en daarna MTS elektrotechniek en elektronica. Direct na de oorlog in 1945 trad hij in dienst bij Philips te Eindhoven. Daar werkten veel jonge alleenstaande mannen van boven de rivieren, die zich in allerlei clubs organiseerden. Johan sloot zich, mede door contacten van zijn vader, aan bij een grote evangelisatiegroep van wel 300 mensen met een zangkoor van 45, waar hij in de tenorgroep meezong. In 1945 had deze groep een straatprediker nodig en werd Johan op een bijeenkomst in Eindhoven letterlijk naar voren geschoven als prediker. Dit bleek hem uitstekend af te gaan en spoedig zegde Johan zijn zekere baan bij Philips op en koos voor een materieel onzeker voltijds bestaan als evangelist. Zijn ‘roeping’ bestond dus uit een duwtje in de rug door een andere evangelist. Theologische en bijbelkennis verwierf hij door zelfstudie en op nationale en internationale conferenties van de Vergaderingen van Gelovigen. Johan ging het land in en organiseerde evangelisatie-bijeenkomsten, vooral in Friesland.  Aanvankelijk werkte hij veel met een geluidswagen om bijeenkomsten in gehuurde zalen aan te kondigen of in de open lucht te spreken.

De belangstelling voor deze bijeenkomsten groeide sterk;  in die tijd was de concurrentie van de televisie nog vrijwel afwezig. In 1959 besloot zijn broer Jaap, met wie hij veel samenwerkte, ook voor een voltijds bestaan als evangelist te kiezen.
zaak-mobielAl eerder (in 1956) ontwierp Johan een in één dag op te bouwen en ook in één dag weer af te breken mobiele zaal. Dit plan werd in 1957 gerealiseerd. Een wagenbouwbedrijf verrichtte het staallaswerk, maar de beplating en inrichting werd eigenhandig door Johan en diens collega (evangelist dhr. Vink) en – in hun vrije tijd – door zijn broer Jaap en enige vrienden uitgevoerd. Dit verplaatsbare gebouw was in een dag samen te stellen uit twee oude Ford-bussen die op een afstand van 5 meter parallel werden opgesteld. Tussen die bussen werden dragers, vloerdelen en wanden opgehangen en zo ontstond een zaalruimte van bijna 80 m2. Alle materiaal werd in de bussen zelf vervoerd, inclusief de meer dan 100 zitplaatsen.

De belangstelling in de Friese dorpen was zo groot dat jarenlang ’s avonds dubbele diensten werden gehouden.. Hoewel de levensduur van de zaal op 10 jaar was gepland, kon hij van 1956 t/m 1976 in gebruik worden gehouden. Sindsdien hielden Johan en Jaap weer bijeenkomsten in gehuurde zalen en verzorgde Johan Bijbelstands op beurzen in heel Nederland en lessen op middelbare scholen met o.a. demonstraties van het schrijven van spijkerschrift. Johan gaat ondanks zijn wat gevorderde leeftijd nog regelmatig voor in de Vergadering en op evangelisatie bijeenkomsten. Hij heeft een duidelijk doel in het leven: het evangelie van Jezus verkondigen en hij doet dit nu al 60 jaar met inzet van zijn vele gaven.

Johan is een veelzijdig autodidact. Met kan zeggen dat hij praktische vaardigheden op alfa , bèta en gammagebied combineert. Op alfagebied : praktische theologie en Bijbelwetenschappen;  op bètaterrein (zijn oude vakgebied) verzorgt hij audiovisuele hulmiddelen en ontwierp  hij eigenhandig de ‘mobiele zaal’; op gammagebied weet hij  mensen te stimuleren en groepsprocessen op te zetten. Kortom: Johan is een echte ‘allrounder’.

Voor de familievereniging is het een voorrecht om hem onder de actieve leden te mogen hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *