Ga naar de inhoud

Tante Helena herleeft in Huis Van Gijn in Dordrecht

Op maandag 26 augustus was een delegatie van de familievereniging aanwezig bij de start van het project Juffrouw Fijn van Draat in de tuin van het museum Van Gijn in Dordrecht. De in historische kostuums gestoken mijnheer en mevrouw Van Gijn heetten hun gasten op deze zomerse middag hartelijk welkom en zij werden vergezeld door enkele personeels- leden. Aan het hoofd daarvan stond de eveneens in historische kleding gestoken mejuffrouw Fijn van Draat.

Ruim een eeuw geleden

De naam Fijn van Draat staat sinds 1907 in verbinding met Huis Van Gijn. Toen trad mejuffrouw Helena Adriana Fijn van Draat als hoofd van de huishouding en gezelschapsdame in dienst bij de heer Simon Van Gijn die enkele jaren daarvoor weduwnaar was geworden. Onze tante Helena (1861 – 1962) heeft de heer Van Gijn gediend en verzorgd tot zijn overlijden in 1922. De heer Van Gijn was bankier in goede doen en verwoed verzamelaar van onder andere 19e eeuwse meubelen, serviesgoed, keukengerei, snuisterijen, boeken en speelgoed. Deze worden al vele decennia lang in huize Van Gijn tentoongesteld. Het project Juffrouw Fijn van Draat heeft tot doel inzicht te geven in het leven van alledag rond 1900 in het grote en voorname patriciërshuis aan de Nieuwe Haven in Dordrecht.

Video en web-app

De medewerkers van het museum hebben zich op 26 augustus 2013 voor 24 uur in historische kleding gestoken. Zij verbleven zo een dag en een nacht in Huis Van Gijn en werden in al hun doen en laten gevolgd door cameraploegen die het verloop van de dag op video hebben vastgelegd. In november 2013 is deze video gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst waar opnieuw een delegatie van de familievereniging aanwezig mocht zijn. De video laat zien hoe het personeel in de keuken werkzaam is, hoe de heer Van Gijn zich baadt in zijn badkuip, hoe de heer en mevrouw Van Gijn zich ter ruste begeven in hun slaapkamers en daarna weer uitgerust ontwaken, hoe zij dineren aan hun tafel en converseren met hun gasten en hoe hun personeel hen in alles dienstbaar ondersteunt.

De video is als web-app beschikbaar voor de bezoekers van huize Van Gijn die deze bij hun rondleiding door het huis kunnen benutten. De video is als DVD onder de titel Juffrouw Fijn van Draat, Een Dag in Huis van Gijn te koop in de museumwinkel, evenals het interessante boekwerk Vraag het juffrouw Fijn van Draat, 10 tips voor het bestieren van een huishouden op stand

Website

Huis Van Gijn heeft een website samengesteld onder de naam www.juffrouwfijnvandraat.nl. Deze bevat een ruime schat aan informatie over het huiselijke leven aan het begin van de vorige eeuw bij de Van Gijns en over de etiquette en de recepten die toen min of meer gangbaar waren. De website geeft ook informatie over het leven van onze tante Helena. Zie bijvoorbeeld onder de datum 25 september 2013 in het archief van de website waar ook enkele elementen uit het testament van Simon Van Gijn worden weergegeven. Daaruit blijkt dat hij niet alleen een legaat nalaat aan tante Helena maar ook aan haar twee jongste zusjes, Jeannette en Everdine, en aan Wilhelmina Van Daalen, de dochter van een oudere zus van tante Helena. Al met al zijn de contacten tussen de families Van Gijn en Fijn van Draat kennelijk zeer hecht geweest. Maar men kan natuurlijk ook constateren dat Huis Van Gijn in het afgelopen jaar zijn uiterste best heeft gedaan om de naamsbekendheid van onze familiekring te vergroten!

Wyke Sybesma

De rol van mejuffrouw Fijn van Draat in de video en op de website wordt vertolkt door Wyke Sybesma die als conservator kunstnijverheid en wooncultuur is verbonden aan Huis Van Gijn en het Dordrechtse Museum. Zij heeft als opleiding BA Museologie aan de Reinwardt Academie in Amsterdam en MA Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden

Desgevraagd zegt zij dat het haar prima is bevallen om tijdelijk met de naam Fijn van Draat door het leven te gaan. Zij vond het ook leuk dat zij enkele naamgenoten op de feestelijke openingsdag van het project en bij de presentatie van de web-app heeft kunnen ontmoeten

Voor heel veel meer informatie, zie: www.juffrouwfijnvandraat.nl, www.huisvangijn.nl en www.jfvd.nl.

Je kunt geen reactie plaatsen, maar trackbacks en pingbacks zijn beschikbaar.