Ga naar de inhoud

Portret Cornelis Fijn van Draat (1791-1874)

Het archief van onze familievereniging heeft onlangs van Paul (Adriaan) Fijn van Draat uit Zoetermeer een portret in olieverf van zijn betovergrootvader Cornelis Fijn van Draat (VII l, 1791-1874) ten geschenke gekregen. Dank zij dit grootse gebaar van Paul, heeft het archief nu het waarschijnlijk oudste portret van een Fijn van Draat in bezit. Het ovale portret zelf is 34 x 42 cm groot en is niet gesigneerd of gedateerd. Een scan van het portret is hiernaast afgedrukt en toont een jonge, ietwat ernstig kijkende man.

Wie was deze Cornelis en wat weten we van hem ? Hij was de vierde van de zes zonen van Gijsbert Fijn van Draat  (VI t, 1755-1839, koopman te Harder-wijk) en Wijmtjen van de Craats (1755-1820).  Cornelis werd bakker, aanvankelijk te Harder-wijk maar vestigde zich tussen 1816 en 1820 te Schoonhoven. Cornelis trouwde al jong (op 19-jarige leeftijd) met de Harder-wijkse Margarita Volten (1790-1816).

Dat Cornelis al zo jong in het huwelijk trad had waarschijnlijk een politieke achtergrond: Napoleon lijfde Koninkrijk Holland in juli 1810 in bij zijn keizerrijk en voerde op 18 okto-ber 1810 de Franse conscriptie (militaire dienstplicht) ook in voor Nederlandse mannen. Werd men voor opkomst in militaire dienst ingeloot dan betekende dit meevechten in de vele oorlogen van Napoleon,

Stamreeks Cornelis  en Paul Adriaan Fijn van Draat

Willem Evertsen Fijn van Draat
1690-1732, veerschipper te Harderwijk

Evert Fijn van Draat
1720-1772 veerschipper te Harderwijk

Gijsbert Fijn van Draat
1755-1839 koopman te Harderwijk

Cornelis Fijn van Draat
1791-1874 meester-bakker te Schoonhoven

Adrianus Cornelis Fijn van Draat
1821-1902 meester-bakker te Schoonhoven

Arend Cornelis Adrianus Fijn van Draat
1861-1945 meester-bakker te Schoonhoven

Paul Fijn van Draat
1899-1981 tandarts te Terneuzen

Paul Adriaan Fijn van Draat
1933. ambtenaar Min. V&W, Zoetermeer

Zoals de veldtocht naar Rusland in 1912 bewees1, ging dit vaak gepaard met grote ontberingen en een gerede kans, om invalide te worden, te sneuvelen of op andere wijze het leven te laten. Omdat getrouwde mannen vrijgesteld waren van de militaire dienstplicht, was jong trouwen (voordat men in militaire dienst werd opgeroepen) een veel gebruikte methode om aan deze ellende te ontsnappen.

Maar in zijn huwelijk werd Cornelis groot leed niet bespaard: twee van zijn drie kinderen, Albartus en Alberta, stierven al enkele weken na hun geboorte en zijn vrouw Margarita overleed vijf jaar na hun  huwelijksvoltrekking. Cornelis bleef alleen met zijn driejarige  dochterje Wijmpje achter. Vier jaar later hertrouwde hij in Schoonhoven met Neeltje Nederberg, die hem een zoon, Adrianus Cornelis (VIII r, 1821-1902) schonk. Deze volgde Cornelis op in de bakkerij te Schoonhoven, waar die “dikke, lekkere kermiskoek, vanouds Fijn van Draat” werd gebakken (citaat uit het boek ‘Het wasschende water’ van  Herman Man)

Henk Fijn van Draat  uit Hilversum

  1. Zie o.a. Bart Funnekotter “De hel van 1812 –  Nederlanders met Napoleon op veldtocht naar Rusland ”  uitgave 2015,  Prometheus, Amsterdam

Je kunt geen reactie plaatsen, maar trackbacks en pingbacks zijn beschikbaar.