Ga naar de inhoud

Pieter Fijn van Draat, 1860-1945, letterkundige

pieter_fijnvandraat_1860Pieter Fijn van Draat werd geboren op 23 September 1860 te Deventer. Hij was een zoon van Engelbart Roelof Jurriaan Fijn van Draat, die gemeente-ontvanger te Deventer was, en diens nicht – Aleida Johanna Kuijlman, een dochter van Pieter Kuijlman en Elisabetha Fijn van Draat (VIII gg in onze Genealogie).  Engelbart Roelof Jurriaan FvD was een zoon van Evert FvD, die Commies was bij de Provinciale Griffie van Gelderland. En Evert FvD was een zoon van Engel FvD, die tolgaarder was te Apeldoorn.

Pieter trouwde in 1889 met Sarah Anna Mac Gillavry. Zij was geboren in NOI (Nederlands Oost Indië, thans Indonesië), maar was van Schotse afkomst. Pieter en Sarah kregen een zoon, Engelbert James, die kinderloos overleed op negenentwintig-jarige leeftijd, zodat deze tak van de familie in mannelijke lijn uitgestorven is.

Als professor is Pieter op letterkundig gebied van betekenis geweest – en in het bijzonder voor de Engelse taal en letterkunde. Hij was Hoogleraar Engels aan de Universiteit te Utrecht. Pieter heeft tal van publicaties en vertalingen op zijn naam staan. Ook was hij mede-oprichter en bestuurslid van diverse verenigingen, waaronder de Vereniging Anglia, die een zeer belangrijke boekencollectie schonk aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Deventer heeft hem enige tijd geleden in de canon van de stad opgenomen, want ook voor het Deventer dialect is hij van groot belang geweest. Hij was bevriend met Johannes Christiaan Lebuïnus (Jan) van der Lande, van de bekende meelfabriek Noury en van der Lande (later AKZO). Samen bewerkten ze een tweede druk van het Deventer Woordenboek.

Pieter was van mening dat het Deventers met zijn umlauten, zijn klankverscheidenheid en zijn gevoelige tongvallen, het waard was beschreven te worden. Hij schreef het bock “De klankleer van de tongval der Stad Deventer”, een werk dat nog immer gezien wordt als toonaangevend voor mensen die zich in het Deventer dialect verdiepen, en ook nog steeds geciteerd wordt in kranten en bladen hier ter stede

Pieter overleed op 11 juni 1945 te Zeist.

auteur : Anneke Blees- Fijn van Draat uit Deventer