Ga naar de inhoud

Het legaat van tante Helana

Helena Alida Fijn van Draat legateert het een en ander van de inboedel die zij weer kreeg van Simon van Gijn aan het Veluws Museum te Harderwijk. In de jaren 60/70 zou er een stijlkamer ingericht zijn, welke de naam van haar schenkster droeg. Helaas zijn deze objecten niet meer terug te vinden.

In haar testament schenkt juffrouw Fijn van Draat  500 gulden aan de toenmalige familiestichting of een rechtsopvolger daarvan. Dit bedrag is lange tijd onder de hoede gebleven van een notaris zonder dat iemand daarvan op de hoogte was.

Toen een achter-achter-achter-achter-nicht van juffrouw Fijn van Draat ging trouwen, kwam zij bij toeval bij dezelve notaris terecht. Hierop is door enkele Fijn van Draats initiatief opgenomen wat heeft geleid tot de oprichting van de huidige vereniging Familiekring Fijn van Draat in 1984.

De vereniging heeft het legaat met rente in ontvangst mogen nemen en tot op de dag van vandaag wordt in de financiële jaarstukken melding gemaakt van het tante Helenafonds dat een bedrag van € 340 omvat. Het legaat is dus niet zonder gevolg gebleven en inmiddels bestaat deze familievereniging al ruim 28 jaar.